三命通會 San Ming Tong Hui (Három Sors tudománytára)

三命通會 San Ming Tong Hui (Három Sors tudománytára) szerzője a Ming-kori 萬民英 Wan Min Ying, aki hivatalnoki posztjából visszavonulva összefoglalta tanulmányait és tapasztalatait, egyúttal összesítve a korábbi sorsfejtési munkákat e könyvekbe.

Részletesen tárgyalja az öt változási állapot rendszerét, a Yin-Yang elv többféle aspektusát (születés és halál, virágzás és hanyatlás. páros és páratlan stb.), a 60-as ciklus tagjainak jellemzőit, a Törzsek és Ágak összetett viszonyait, a Négy Pillér képlet összetevőit és a kiegészítő elemeket (Istenek és Ördögök), szokványos és sajátos képlettípusokat. Továbbá a 納音 Na Yin zenei elemek tanát jóformán egyedül e kötetek őrizték meg az utókor számára részleteiben. Mindezeket számos klasszikusból vett idézetekkel támasztja alá vagy épp talányos, mélyebb jelentéseket őrző költeményekkel fűszerezi. Rengeteg információt tartalmaz, bár több helyen bocsátkozik inkább elméleti fejtegetésekbe, mint összpontosít a gyakorlati alkalmazhatóságra. A korábbi szakkönyvek (például Di Tian Sui) megállapításait is figyelembe veszi, helyenként ellenvetéssel él az ott leírtakra.

Ami miatt különlegesnek tartják a szakkönyvek sorában az az, hogy Wan Min Ying a saját tapasztalatait, felfedezéseit, a hivatalnok társainak képleteit és életeseményeit is tartalmazza. Leírja a tízféle Nap Mester kapcsolatát a 12 lehetséges kettősórával, így összesen 120 jellemzést nyújt az olvasóknak. Kiváló kutatási alapanyag valódi esettanulmányokkal.