Nyolc Ház 八宅 módszer

A Középső Birodalom féltve őrzött titkai után mindig is epekedtek a Kínával határos népek. A fengshui tudományával sem volt ez másképp. A Nyolc Ház felosztás a Tang-korban született meg, bár eredetét legendák övezik.

Az elterjedt történet szerint Xuan Zong 宣宗 császár parancsba adta tanácsadóinak, hogy szomszédos hatalmak (mongolok) számára alkossanak meg egy olyan fengshui módszert, amivel elkápráztathatják őket és diplomáciailag előnyös lehet egy ilyen ajándék, de valódi előnyt mégsem adnak a kezükbe, így a Birodalmat nem fenyegeti veszély. Yi Xing 一行 buddhista szerzetes (i.sz. 683–727) vállalkozott a feladatra, aki korának ragyogó szellemű csillagászaként, matematikusaként és gépészmérnökeként vált híressé. Lelkiismeretes buddhistaként nem terjeszthetett hazugságokat, hamis tanokat, nem csaphatott be másokat, a császár viszont feltehetően kivégeztette volna, ha ellenszegül a parancsnak. Nem volt tehát könnyű dolga. A Változások Könyve (Yi Jing) összefüggései alapján, illetve a fengshui alapelveihez visszanyúlva kidolgozott egy rendszert, amely kielégíti a császár óhaját, ugyanakkor az általa gyakorolt erényeket sem sérti.

Sajnos Yi Xing eredeti műve elveszett, így különféle változatok és magyarázatok születtek az idők során. A módszer részletes és hitelesnek tartott leírását két klasszikus őrizte meg:

  • Ba Zhai Ming Jing (八宅明鏡 Nyolc Ház Fényes Tükre)
  • Ba Zhai Zhou Shu (八宅周書 Összefoglaló könyv a Nyolc Házról)

A módszer lényege, hogy az épületet a tájolásától függően nyolc szegletre osztja a nyolc trigram Ég-utáni sorrendje alapján. Szerencsés és balszerencsés tulajdonságokkal ruházza fel az egyes területeket, nyolc vándorcsillag (颻星 yao xing) uralma alá rendelve őket. A vándorcsillagok összetett hatásokat képviselnek, utalva az ott jelenlévő qi kedvezőségi fokára illetve jellegzetességeire. Ez okból kapta a Vándorcsillag-módszer nevet. A hatásokat szemléltető qi-térkép eseteit tekintve hagyományosan két fő csoportot (keleti és nyugati négyes) különböztet meg, így Kelet-nyugati módszerként (東西四命 Dong Xi Si Ming) is ismertté vált. A kedvező ill. kedvezőtlen szegletek felosztása a nyolc trigram vonalainak változásán alapul, így a Változó trigramok (移卦風水 Yi Gua Feng Shui) elnevezés ugyancsak elterjedt rá.

A Nyolc Ház módszer egyik nagy előnye, hogy a lakhely qi-térképét a lakásban élőkkel is összekapcsolja, ezzel az épületet érintő hatásokat viszonylagossá teszi. Minden lakóhoz hozzárendel egy ún. Sors- vagy Élet-trigramot (命卦 ming gua) a születési dátum alapján. A trigramokat 1-től 9-ig terjedő számmal jeleníti meg (az 5-ös számhoz nem tartozik trigram), így Élet-gua számként vagy személyes energiaszámként is elterjedt e tényező neve a szakirodalomban. Minden épület Nyolc Ház-térképének kialakítása alapvetően a ház fekvési irányától függ, viszont a hatások egyénenként változóak lehetnek, értelmezésük az Élet-trigramok alapján történik. Erre utal a csillagok „lebegése” (颻 yao) avagy közkeletű fordításban „vándorlása”. Így bizonyos emberek bizonyos házakban szerencsés, sikeres életet élhetnek, másokban balsors sújthatja őket. Továbbá az Élet-trigram alapján meghatározhatóak az egyes emberek kedvező és kedvezőtlen irányai, amelyek segíthetik az illetőt a balszerencsés helyzetek megoldásában, javíthatják az esélyeit a sikerre. Ezáltal az ágy, az íróasztal fekvését, de akár az étkező ülésrendjét is kedvezővé lehet tenni. Segíthet meghatározni, hova kerüljenek a qi-áramlás szempontjából fontos dolgok (ajtók és ablakok, folyosók, lépcsők, tűzhely stb.) az otthonunkban. A kedvezőtlen irányokat nem mindig tudjuk elkerülni, de a hagyományos fengshui alapelveket követve lehetőség van kártékony hatásuk enyhítésére.

Egyszerűsége miatt igen népszerű Ázsiában, Amerikában és Európában egyaránt, viszonylag hamar elsajátítható. Sokan vitatják a hitelességét, egyesek hamis fengshuinak bélyegezik, mások váltig meg vannak győződve róla, hogy a módszer működik és sikereket hoz. Kinek van igaza hát? És miért? A XVII. században tevékenykedett Jiang Dahong rámutatott a módszer korlátaira a Mennyei Forrás Öt Dala című művében:

„A Nyolc Ház fekvési irány szerinti osztályozása hiábavaló, a ciklusonkénti hanyatlások és virágzások vezetnek a helyes nyomra. A periódusok váltakozásával a lakhely qije is folyamatosan változik.”

Vagyis az időszerűséget figyelmen kívül hagyva, pusztán térbeli különbözőségekre hagyatkozva csupán merev, kötött képet kaphatunk a házban zajló eseményekről. Előfordulhat, hogy bizonyos esetekben ez a megközelítés valós, hiteles képet mutat, mert az időben változó energiák is éppen az adott helyzetet tükrözik, de ez csupán átmeneti és látszólagos. Amint a periódus megváltozik, a lakhelyre ható energiák viszonyai is átalakulnak.

Az FSRC középfokú tanfolyamán tisztázásra kerülnek a módszer használatának korlátai és előnyei, világosan érthető, hiteles magyarázatokat adva ezzel a tanulók kezébe.