A klasszikus feng shui tanácsadás menete

Kedves Érdeklődő!

 

Segítséget szeretnénk adni Önnek ahhoz, hogy kiválassza azt a megfelelően képzett tanácsadót, akit otthonának/munkahelyének átalakításával megbíz. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy mit várhat egy szakértőtől, ismertetve a hagyományos feng shui tanácsadás lépéseit:

 

Kapcsolatfelvétel és a szolgáltatás díjának megállapítása

1. Mindenekelőtt Ön és a tanácsadó felveszik egymással a kapcsolatot, majd a tanácsadó a helyszínre érkezve felbecsüli a munkaköltségeket az ügyfél igényei alapján. A tanácsadó egyéni árképzésének megfelelően árajánlatot tesz a munka elvégzésére. Az ajánlat magában foglalja:
  • a helyszíni felmérést,
  • az értékelés elkészítését írásos formában,
  • a kiértékeléshez kapcsolódó konzultáció(k) díját,
  • valamint a kiszállás költségeit.

Adatgyűjtés és helyszíni szemle

2. Akár lakását, akár munkahelyét méreti fel, a tanácsadó megkérdezi az Ön és az Önnel együtt élők/dolgozók születési helyét és idejét (év, hónap, nap, esetleg óra pontossággal). Az ember szerepe, az épület energiáival való kapcsolata nélkülözhetetlen szempont a kiértékelésnél. Ez mutatja meg, hogy a ház egyes részein érvényesülő energiák pontosan miként hatnak az adott lakóra/dolgozóra. Ezáltal állapítható meg például az is, hogy az ágy vagy egy gyakran használt ülőhely a ház mely részében és melyik irányban elhelyezve a legkedvezőbb az egyén számára. Egy munkahelyen elsődleges fontosságú, hogy minden dolgozó a neki legmegfelelőbb helyen és irányban, feszültségmentesen végezze a munkáját, megteremtve ezáltal a jó egészséget és a tiszta gondolatokat – az anyagi fejlődés alapját.

3. A tanácsadáshoz elengedhetetlen ismerni, hogy a vizsgált ingatlan pontosan mikor épült, volt-e felújítás az adott épületen, s ha igen mikor és milyen mértékű. Ezek meghatározóak az épületet érő hatások időszerűségét illetően. A hagyományos feng shui ún. Repülő Csillag (Xuan Kong Fei Xing) módszerében használt, az elemzés alapját képező energiatérkép nem egy merev, változatlan képet vázol fel, hanem mindig az örök változás törvényeit szem előtt tartva vizsgálja az energiákat.

4. Szükséges a tanácsadó számára az épület (ha több szintes, akkor szintenkénti) méretarányos alaprajza. E nélkül a munka nem végezhető el. Természetesen, amennyiben nem áll rendelkezésre hivatalos műszaki alaprajz, helyben is készíthető egy vázlat a helységek (távolságmérő eszközökkel való) pontos felmérése után.

5. A tanácsadó tájékozódik arról, hogy az ott élőkkel/dolgozókkal milyen kedvező, illetve kedvezőtlen események történtek egy adott időszakban, hogyan alakult az életük. A főbb szempontok közt szerepel a társas kapcsolatok alakulása, az egészség és a pénzügyi helyzet változásai. Fontos lehet minden, a lakásban vagy annak közvetlen környezetében történt egyéb természetű esemény (betörés, tűz és vízkár, balesetek stb.) is. Az így kapott válaszok iránymutatást adnak a hagyományos feng shui tanácsadónak az összetett vizsgálat finomításához, pontosításához.

6. A tanácsadó hagyományos feng shui iránytűvel (ún. luo pannal) méréseket végez az épületen kívül és belül. Ez a vizsgált épület „energiatérképének” felállításához szükséges.

7. A tanácsadó az épületre ható külső tényezőkről és (a tulajdonos hozzájárulásával) a belső állapotról fényképeket készít. Ezeket kizárólag az elemzéshez használja fel, nem hozza nyilvánosságra. A környező táj, a terepformák (illetve város esetén a szomszédos épületek), valamint a belső helységek berendezései, uralkodó színvilága és formái mind támpontul szolgálnak az elemzéshez.

Kiértékelés és konzultációk

8. Az elvégzett kiértékelés alapján a tanácsadó javaslatot tesz a Önnek, hogy a lakás/ház/iroda mely részén milyen változtatásokat (pl. bizonyos terek átrendezése, különböző színek, formák, tárgyak használata/eltávolítása) tegyen annak érdekében, hogy kedvező változás következzen be az ott élők életében, ill. az ott dolgozók munkakörülményeiben. A személyes megbeszélés mellett egy írásos elemzés is készül, amely összefoglalja a megállapításokat és az orvoslási javaslatokat.

9. A tanácsadó világos, érthető formában magyarázza el a javasolt változtatások hátterét, válaszol az Ön kérdéseire. Az okok megértése fontos tényező a harmonizálási javaslatok alkalmazásához, a környezettel összhangban lévő élet kialakításához.

10. A felelősségvállalás és az együttműködés a tanácsadás után is fontos. Általában 3 hónappal a harmonizálások elvégzése után Ön és a tanácsadó egyezteti a változtatások hatásosságát. Az Ön felelőssége a javaslatok pontos és következetes betartása. Ön természetesen dönthet úgy, hogy nem fogadja el és nem alkalmazza a javaslatokat – ám ekkor a remélt eredmény biztosan elmarad. Ezért van szükség a változtatások hatásosságának ellenőrzésére a tanácsadás után. Ha azonban a javaslatok betartása ellenére sem történik javulás, a tanácsadó felelőssége és kötelessége alaposan kivizsgálni az okokat. A Feng Shuival egy adott helyen érvényesülő energiákat lehet harmonizálni. Előfordulhat, hogy a gondok függetlenek a helytől; ilyenkor ún. Négy Pillér (Zi Ping Ba Zi) asztrológiai sorselemzés javasolt az okok és a megfelelő megoldás kiderítésére. Fontos tisztázni, hogy amik a Feng Shui, illetve a Négy Pillér segítségével feltárhatóak, azok a lehetőségek. A tanácsadó segíthet megérteni Önnek, hogy mit kezdhet az életére ható energiákkal: mit tehet annak érdekében, hogy a kedvező lehetőségeket kihasználja, illetve a kedvezőtleneket elkerülje. A saját döntéseiért azonban Ön a felelős.

11. Az éves felülvizsgálat fontos része a hagyományos feng shui kiértékelésnek, hiszen mind az emberek, mind a környezetüket érő hatások folyamatosan változnak – így ezt ajánlott elvégezni legkésőbb minden év februárjában. Ha Ön él ezzel az ajánlattal, akkor a tanácsadó javaslatokat tesz az alapenergiáknak az évi energiákkal való összehangolására.

12. A tanácsadó titoktartási kötelezettséggel tartozik ügyfelei felé, a tudomására jutott adatokat az orvosi titokhoz hasonlóan kezeli. Ügyfelei beleegyezése nélkül másoknak információt nem ad ki róluk. (Gyakori kérés lehet azonban, hogy a tanácsadó az elemzést név és cím nélkül, zártkörű szakmai fórumokon felhasználhassa esettanulmányként – elősegítendő a jövőbeni felmérések alaposságát és megbízhatóságát.)