Liu Ren

A Liuren egyike a három alapvető jövendölési művészetnek (三式 San Shi, Három Képlettábla):

  • 太乙神數 Tai Yi Shen Shu (Legfőbb Yi Szellem-számítás): az égi réteg jövendölése a természeti katasztrófák, nagyobb térségek sorsára vonatkozó előrejelzésekhez.
  • 六壬 Liu Ren (Hat Ren): az emberi réteg jövendölése a mindennapok gondjainak előrejelzésére és az élet Éggel-Földdel összhangban végzett feladatainak megállapításához.
  • 奇门遁甲 Qi Men Dun Jia (Csodakapuk Rejtett Jia): a földi réteg jövendölése, amely az életet mint hadszínteret tekinti, stratégiai és taktikai tanácsokkal szolgálva a felmerülő akadályok és helyzetek lehetséges kimeneteleiről, megoldásáról. Ezt nem tekintik a szó szoros értelmében jövendölésnek, bizonyos szempontból közelebb áll a fengshuihoz.

A fentiek mindegyikének nevében szerepel egy-egy Égi Ág: 乙 Yi (2.), 壬 Ren (9.) és a 甲 Jia (1.).

Liu Ren névvel valójában kétféle jövendölési módszer is létezik. Az egyik a Xiao Liu Ren, ami egy igen leegyszerűsített, akár egy nap alatt is elsajátítható módszer. Ez ugyan az eredeti jövendölés nevét viseli, ám ahhoz nincs köze, a hasonlóság pusztán egy üzleti fogás. A valódi módszert Liu Ren-nek hívják, de megkülönböztetésül Da előtaggal használatos (a xiao 小 jelentése kis, a da 大 jelentése pedig nagy). Persze ez nem jelenti azt, hogy ne lenne hiteles mindkét módszer; senki sem tekinti hamis módszernek a Xiao Liu Rent, bár a másikkal összehasonlítva igencsak közönségesnek tartható a megközelítése.

Viszont a jövendölésben fontosabb a jövendölő jelenléte és tudatállapota, mint a módszer, hiszen ő maga az, aki párbeszédben áll a világegyetemmel. A mondák szerint a (Da) Liu Rent a Sárga Császár 黄帝 a Kilenc Menny Titokzatos Hölgyétől 九天玄女 kapta, a tudományosabb megközelítés szerint pedig hozzáértő szakemberek fejlesztették ki hosszú-hosszú évek gyakorlása által. A legkorábbi feljegyzés róla a Han-korból való, bár egyesek szerint régebbi a Yijingnél. Ez bizonyára helytálló, hiszen ilyen összetett módszer kidolgozásához nemzedékek gyakorlata szükséges.

Liu Ren táblaAmióta csak emberek léteznek, jövendölés is létezik, de rendszerbe akkor áll össze, amikor az alapokat lefektették. A Liu Ren az Égi Ágakat és Földi Törzseket használja a trigramok és vonalak (yao) nélkül. Egy összetett táblát alkalmaz a viszonyok ábrázolására, amely egy négyszögletű, rögzített és egy kerek, tekerhető részből áll, rajta égtájak, valamint különféle Égi és Földi minőségek vannak feltüntetve.

Yu mester szerint a jövendölés egy elmejáték. A számok igazából nem fontosak. A régi időkben a kínai nép leginkább a holdnaptárat ismerte. Ma olyan naptárat használunk, amit ismerünk. A felhasznált számok igazából jöhetnek a pillanatnyi ötletünkből fakadóan is, sőt ez még megfelelőbb a jövendöléshez.

A FSRC 2014. januárjában tanfolyamot hirdetett a (Da) Liu Ren témájában, angol nyelven. Ehhez készült egy ingyenesen közzétett tananyag a Xiao Liu Ren elsajátításához. Ez letölthető innen szabadon felhasználható tanulási célra, de terjeszteni csak a szerző (Joseph Yu, a FSRC alapítója) megjelölésével engedélyezett!