梅花易數 Meihua Yi Shu (Szilvavirág jövendölés)

A Szilvavirág jövendölés a világegyetem változásainak vizsgálata az öt változó állapot, a 8 trigram és a 64 hexagram segítségével. Nevezik Szilvavirág Változás-elemzésnek is (梅花易數 Meihua Yi Shu), ami a valószínűségszámításhoz hasonlatos működésére utalhat. Kifejlesztőjeként a szegény családból származó, de a Yijing iránt igen elszántan érdeklődő 邵雍 Shao Yong (1011 - 1077) északi Song-kori költőt és tudóst tisztelik. Ez azonban nem bizonyított. A módszert elsőként a 梅花心易 Meihua Xin Yi c. könyvben jegyezték le.

Szilvavirág jövendölésLényege az Ég és az Ember összhangjának ápolása: az Ég meghatározza a lehetőségeket, de az Emberen múlik, hogy követi-e a Daót, vagyis él-e az adott lehetőséggel, vagy sem. Ha az Éggel összhangban cselekszik az Ember, akkor a tetteinek időzítése megfelelő, mai kifejezéssel élve „szinkronicitásban” van. A változó világ kölcsönösen összefüggő és egymásra ható jelenségeit a nyolc ősjel fejezi ki, amelynek jellemzőit és fogalomtársításait a Változások Könyvének Shou Gua (Az ősjelek magyarázata) c. fejezetében részletezték. A Szilvavirág jövendölés ezeket rendszerezi az Ég, Föld, Ember hármas elve, a számok, testrészek, betegségfajták, viselkedésminták, állatok, növények, tárgyak, házak, ételek, utazásfajták, irányok szerint.

Az időminőségeket, helyzeteket, jelenségeket a hexagramok egyes trigram-részeivel, illetve változó vonalaival fejezheti ki. Az üzenetek értelmezéséhez a klasszikus művekben lejegyzett megfigyeléseket, ismereti forrásokat, ráérzőképességet, ésszerű következtetéseket alkalmaz.

  • Ég-utáni megközelítés: tudományosabb, de mesterségesebb eljárás, ami az adott időpontból határozza meg a hexagramot, majd ebből kiindulva olvassa ki a helyzet üzenetét;
  • Ég-előtti megközelítés: természetesebb, eredendőbb, de elvontabb eljárás, ami a megfigyelt dolgok (szavak,  színek, természeti formák, élőlények, rizsszemek, születési dátumok, mértékek stb.) valamilyen elv alapján számszerűsített összefüggéseiből indul ki és határozza meg a trigramokat, amelyekből a hexagramot, végül az egész folyamatot figyelembe véve kiértékeli a helyzet üzenetét.

Az FSRC Szilvavirág jövendölés levelező tanfolyamán (Plum Blossom Divination Correspondence Course) számos esettanulmány példáival szemléltetve lehetőség van elsajátítani a módszer elméletét és gyakorlatát.

A tanfolyam nyelve: angol